AfriForum 911
Spyskaart

Registreer

Hierdie is die registrasieblad wat net die nodigste inligting verlang.  Nadat jy geregistreer het moet jy jou profiel so volledig moontlik voltooi.  Daar is aparte bladsye vir u gade en u kinders se mediese inligting, asook addisionele inligting wat verlang word indien u dalk bewusteloos is, of wanneer u kind inskakel en nie al die kontakbesonderhede het nie. Hoe meer inligting ons het, hoe vinniger kan ons optree. Tyd is kosbaar in ʼn krisis. As jy of  ʼn lid in jou gesin getraumatiseerd is, hoef jy net een nommer te onthou – die res moet tot beskikking van die nooddiens wees.

Vir enige navrae met registrasie stuur gerus ‘n epos na 911admin@afriforum.co.za .

NB! Slegs een profiel per gesin moet gelaai word, al is daar meer as een AfriForum lid in die gesin

Let op die gebruikernaam en wagwoord is kassensitief
(Wagwoord moet 'n minimum van 6 karakters wees)
(Indien jy nie ‘n lidnommer het nie, skakel ons dienssentrum by 0861020030)

© 2013–2014 AfriForum. All Rights Reserved