AfriForum 911
Spyskaart

Traumaberading

Indien die lid of sy gesin bystand verlang na ‘n traumatiese ondervinding soos dood in die familie, kaping of ernstige siekte sal raad en berading verskaf word deur kundige en opgeleide beraders.

Daar is twee vlakke van hulp:

Telefoniese traumaberading (Gekwalifiseerde verpleegkundiges)

Telefoniese traumaberading deur gekwalifiseerde verpleegkundiges. Die betrokke persoon mag na die volgende vlak van berading verwys word, indien nodig.

Traumaberading van aangesig tot aangesig

Die volgende vlak van berading is die reël van aangesig-tot-aangesig-berading. Die betrokke persoon sal verwys word na ‘n paneel van eksterne beraders/sielkundiges in hul spesifieke area. Hierdie diens se koste is vir die lid se eie rekening.

© 2013–2014 AfriForum. All Rights Reserved